Reduced price!

АБСОЛЮТНА ИДЕНТИЧНОСТ

Нов

АБСОЛЮТНА ИДЕНТИЧНОСТ

Природата на Аз-а и съществуването

 

ДРИГ-ДРИШЯ ВИВЕКА

Разследване на естеството на „виждащия“ и „вижданото“

СИМЕОН ПЛАТНИКОВ

More details

293 броя

16,00 лв.

-4,00 лв.

20,00 лв.

Повече информация:

Едно от най-древните учения в света, но и набиращо все по-голяма популярност сред учени и философи, е това на адвайта Веданта. Буквално – недуален или недвойствен модел на съществуването, идващ от древните текстове на име „Веди“. Тази философия има за цел да отговори на най-фундаменталните и важни за живота ни въпроси, а именно:

 

"Кой или дори какво всъщност съм аз?"

 

"Какво представляват Абсолютът и материалната вселена?"

 

"Какво значи духовно просветление и как да го достигна?"

 

В тази книга ще разгледаме учението на недуализма в неговата пълнота, изхождайки от най-прости житейски примери. Ще се убедим, че отговорите на тези въпроси не са достъпни само за избрани неколцина, обитаващи пещери в Хималаите или медитиращи цял живот. Напротив – те са достъпни за абсолютно всеки тук и сега, стига да се положат необходимите усилия и да се следва методичен подход.

Тук ще намерите един точно такъв подход, който не само ще ви даде търсените отговори, но и ще бъде практически приложим и стойностен за ежедневието ви.

Книгата е базирана на древен санскритски текст на име „Дриг-Дришя Вивека“ или Разследване на естеството на „виждащия“ и „вижданото“. Авторството на текста е обвито в мистерия и възможни автори са Видараяна, Ади Шанкарачаря и Барати Тиртха, но независимо от това този текст, макар и писан преди векове, е актуален и полезен. Свами Никхилананда превежда текста от санскрит на английски и по древна традиция са включени и неговите коментари. Оригиналното произведение е на около 700 години и макар да е кратко, стихове му са като архиви, компресирали много информация в малко думи. По-голямата и основна част от тази книга е под формата на мои коментари и пояснения за допълнително изясняване и с цел по-задълбочено представяне на тази философия. Тя представлява едно систематично разследване природата на индивида, заобикалящата го вселена и абсолютната реалност, която стъпка по стъпка недвусмислено ни води към нас самите, започвайки от близкото и познатото и водейки ни към далечното и непознато. Изключвайки поетапно всички обекти, този метод ни показва какво представлява истинският ни аз, а след това идва интеграцията на всички обекти в аз-а и оформянето на недуалистичния модел на съществуване. Книгата е едно много полезно встъпително четиво, което служи за навлизане във философията на недуализма.