Reduced price!

Упанишадите

Нов

ДЪХЪТ НА ВЕЧНОСТТА

More details

100 броя

15,00 лв.

-3,00 лв.

18,00 лв.

Информация

Заглавие Упанишадите
Автор Дъхът на Вечността
Издател Шамбала
ISBN 978-954-319-280-9
Формат 14х21
Страници 176
Тегло 250
Език Български
Издание Първо
Година на издаване 2024
Корица Мека
Състояние Нова
Жанрове Индуизъм
Поредица Веданта
Преводач Превод от санскритски: свами Прабхавананда

Повече информация:

Сборник от дванадесет упанишади: Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукя, Тайттирия, Аитарея, Чхандогя, Брихадараняка, Шветашватара, Кайваля

 

Катха упанишад

 

„Както огънят, който е един, приема формата

на всеки предмет, когото поглъща ‒ така и Аз-ът,

въпреки че е един, приема формата на всеки обект,

в който пребивава.

Както въздухът, въпреки че е един,

приема формата на всеки предмет, в който влезе,

така и Аз-ът, въпреки че е един,

приема формата на всеки обект,

в който пребивава.

 

Както на слънцето, разкриващо всички предмети,

не могат да повлияят грешните очи, които го гледат,

нито могат да му повлияят нечистотите на предметите,

върху които лъчите му падат ‒ така и Аз-ът,

който живее във всички, остава недокоснат

от злините на света. Защото Той е над всичко.

Въпреки че е един, Той ‒ Господарят и най-съкровеният

Аз на всяко нещо ‒ приема безчетни форми.

Вечното блаженство принадлежи на този,

който вижда Аз-а проявен в собственото си сърце ‒

на никой друг, на никой друг!“

 

* * *

 

Индуистките Писания, които включват духовното познание, получено под формата на духовни откровения и непосредствен опит, са наречени шрути, или онова, което е било чуто. Упанишадите представляват най-съществената част от шрутите. Те са определяни като кулминацията на цялото ведическо познание, увенчано с уникалната недуалистична система на Адвайта веданта, смятана за най-високия връх в индуистката духовна, философска и религиозна мисъл.

В превода на свами Прабхавананда от санскритски на английски език е направен опит за връщане към първоначалната простота и понятност на значенията. Същият принцип е следван и при превода на български език. С идеята тези свещени текстове да служат по-добре на действителното си предназначение като духовно ръководство за тези, които искат да намерят отговор на някои от най-важните екзистенциални въпроси и да формират в себе си духовно отношение към живота и битието. Подобно духовно отношение е единственият траен източник на щастие в човешкия живот. Както и да служат на онези, които биха искали да следват духовен път, и чиято цел е освобождението или осъзнаването на тяхната истинска Същност. Тази Същност според Веданта е идентична с Универсалния дух на вселената, или Сат-чит-ананда Брахман ‒ абсолютното Битие-съзнание-блаженство, което е вечно и безкрайно, отвъд времето, пространството и ума.

Преводите от санскритски език са трудна задача по редица причини, главната от които е, че в санскритския съществуват многобройни понятия, които нямат съответствие в западните езици и трябва да бъдат заменяни с думи, близки по значение, или с цели обяснителни изрази. Често е трудно да бъдат намерени дори близки на тези понятия думи. Друга трудност възниква от многобройните, често напълно различни значения на една и съща дума в санскритския език. Това е причината за големите различия в тълкуването на един и същи текст. Ето защо преводите от санскритски език, направени от духовни личности, които имат дълбоко познание за духа на индуистките Писания, които живеят тези Писания на дело и са достигнали до извисено духовно състояние, са от съществено значение.